Jak powinna postępować żona alkoholika?

Alkoholizm to choroba polegająca na uzależnieniu od alkoholu. Jest to także zaburzenie o podłożu psychosomatycznym, w którym człowiek traci całkowicie kontrolę nad spożywanym etanolem w zakresie ilości i częstotliwości. Alkoholizm jest podzielony na cztery fazy, zróżnicowane od siebie pod kątem ilości, regularności konsumowanego alkoholu oraz stopnia utraty kontroli. Oczywiście choroba ta dotyka każdej osoby, bez względu na płeć czy stan majątkowy.

Ponadto uzależnienie od alkoholu wywołuje wiele konsekwencji zdrowotnych, społecznych i psychicznych. W kwestii zdrowotnych ten rodzaj uzależnienia skutkuje niewydolnością wielu układów w organizmie (np. układu krążenia). Prowadzi on również do utraty pracy i bliskich więzi z rodziną.

Każdy z nas powinien być świadomy, że choroba alkoholowa nie jest wyłącznie problemem osoby uzależnionej. Nie da się ukryć, że implikacje alkoholizmu w mniejszym lub większym stopniu ponoszą także bliskie osoby. Związek z alkoholikiem jest trudny i często pojawia się w nim wiele emocji, frustracji i napięć. Zatem jak powinna postępować żona alkoholika? Przede wszystkim nie porzucać takiej osoby, ale też nie traktować ją pobłażliwie. Żony alkoholików często tłumaczą i ochraniają swoich mężów. Zdarza się, że nawet chowają przed nimi butelki albo usprawiedliwiają przed błędami. Takie zachowanie nie doprowadzą do niczego dobrego, a może nawet bardziej pogłębić problem. Najważniejsze znaleźć odpowiedni czas na rozmowę. Należy spróbować podjąć konserwację zaraz po tym, jak zaistniało uzależnienie. Jest to bardzo ważne, ponieważ im dłużej żona będzie czekać na podjęcie szczerego dialogu, tym silniej może odczuwać skutki nałogu. Żona powinna zarówno uświadomić osobie uzależnionej następstwa nadużywania alkoholu. Warto powiedzieć współmałżonkowi o szkodach na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Podsumowując kobiety borykające się z takimi trudnościami, nie powinny ukrywać faktu alkoholizowania się męża, uniewinniać ich zachowań oraz brać odpowiedzialności za ich czyny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + 19 =